loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام برنامه نویس نرم افزار در تورنتو کانادا

آگهی استخدام برنامه نویس نرم افزار در تورنتو کانادا

میسیساگا, انتاریو|
  • برنامه نویس نرم افزار
  • 43
  • مدرک کارشناسی
  • انگلیسی

ظرفیت استخدام 3 نفر

شرح وظایف :

کد نرم افزار را بنویسید، اصلاح کنید، یکپارچه کنید و آزمایش کنید
برنامه های رایانه ای موجود را با انجام تغییرات در صورت لزوم حفظ کنید
مشکلات فنی، فرآیندها و راه حل ها را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار کنید
تهیه گزارش ها، راهنماها و سایر اسناد در مورد وضعیت، بهره برداری و نگهداری نرم افزار
کمک به توسعه مشخصات منطقی و فیزیکی
تحقیق و ارزیابی انواع محصولات نرم افزاری

Paliwal Technologies INC
  • Paliwal Technologies INC