قوانین بانکی، بیمه و مالیات

چرا در کانادا به شماره بیمه اجتماعی( SIN) نیاز دارم؟

چرا در کانادا به شماره بیمه اجتماعی( SIN) نیاز دارم؟

شهروندان کانادایی، افرادی که اقامت دائم دارند وافرادی که به طور موقت مقیم کانادا هستند و آنان که 12 سال یا بیش از آن ساکن کانادا هستند می توانند درخواست سین نامبر دهند. هدف سین نامبر کانادا مانند PPS ...