قوانین کشوری

چرا در کانادا به شماره بیمه اجتماعی( SIN) نیاز دارم؟

چرا در کانادا به شماره بیمه اجتماعی( SIN) نیاز دارم؟

شهروندان کانادایی، افرادی که اقامت دائم دارند وافرادی که به طور موقت مقیم کانادا هستند و آنان که 12 سال یا بیش از آن ساکن کانادا هستند می توانند درخواست سین نامبر دهند. هدف سین نامبر کانادا مانند PPS ...
سیستم دادگستری کانادا

سیستم دادگستری کانادا

   سیستم دادگستری کانادا در اطمینان از اینکه کانادا جامعه ای عادل و قانون مدار با سیستم عدالت قابل دسترسی، کارآمد و عادلانه است، نقشی اساسی ایفا می کند و تا  کنون سیستم هایی مانند روند تجدید نظر حکم د...